Den Norske Legeforenings logo

Lillehammer gynekologi
Arild Tandberg, lege MHA

Spesialist fødselshjelp
og kvinnesykdommer

Arild Tandberg  Randi Nyhus Hoff 
Arild Tandberg
Lege 
Randi Nyhus Hoff
Legesekretær 

Besøksadresse

Storgaten 126
2615 Lillehammer
(vis-à-vis P4 og politistasjonen)
Se kart >>>

Postadresse

Lillehammer gynekologi
Storgata 126
2615 Lillehammer

Åpningstider

Mandag - Torsdag kl. 0800–1530
Fredag kl. 0900–1330

Telefontider

Mandag - Torsdag kl. 0900–1500
Fredag kl. 0900–1200

Telefon og telefaks

Telefonnummer 61 27 07 70
Telefaksnummer 61 27 07 77
Mobilnummer 94 14 72 79

Curriculum vitae pr april 2009 for Arild Tandberg

Personalia

Født i Oslo 1950. Gift, 3 sønner født i 1979, 1981, 1984.

Utdannelse

1969: Examen Artium reallinjen Sinsen Realskole og Gymnas, Oslo
1975: Medisinsk embedseksamen ved Universitetet i Oslo
1977: Autorisasjon som lege. Kurs i dykkermedisin, Sjøforsvaret
1987: Godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
1991: MHA (Master of Health Administration) ved Universitetet i Oslo, Senter for helseadministrasjon
1992: Eksamen Ledelse, økonomi og ansvar, distriktshøyskolen i Nord-Trøndelag
1994: Nasjonalt kurs for kvalitetsrådgivere. 200 timer i regi av Statens Helsetilsyn og Det norske Veritas

Kurs (i tillegg til de obligatoriske/faglige)

  • Diverse EDB, programmering av datamaskiner (PASCAL)
  • Ledelse, økonomi, ansvar i regi av Oppland fylkeskommune og Nord-Trøndelag distriktshøyskole (4 vekttall)
  • Fransk, 40 timer 1992

Yrkeskarriere

1975 -1976: Turnuskandidat Lillehammer fylkessykehus
1976: Turnuskandidat Sel kommune
1977: Vernepliktig lege, Sjøforsvarsdistriktslege I. Tromsø sjøforsvarsdistrikt
1979-1979: Kst. distriktslege I, Sel kommune med verv som Helserådsordfører
1979-1981: Assistentlege gynekologisk avdeling, Lillehammer fylkessykehus
1981-1983: Ass. lege kirurgisk avdeling, LFS
1983-1985: Reservelege kirurgisk avdeling, LFS
1983-1987: Ass. lege gynekologisk avdeling, Sentralsykehuset i Akershus
1987: Kst. overlege gynekologisk avdeling LFS
1988-1989: Overlege gynekologisk avdeling Gjøvik fylkessykehus
1989-1995: Overlege gynekologisk avdeling, LFS
1990-1994: Sjefslege LFS
1992-2009: Sensor ved Stadium II eksamen, fagområde medisin, Universitetet i Tromsø
1995-> Privatpraktiserende gynekolog, Lillehammer

Pedagogisk erfaring

1982-1987: Undervist sykepleierstudenter i en rekke emner i Oppland og Akershus

Verv mm. i relasjon til yrket

1983: Tillitsmann Yngre legers forening, LFS
1990: Leder legerådet LFS
1992: Medlem av Stillingstrukturutvalget i Den norske lægeforening
1998: Styremedlem og kasserer i Oppland legeforening (OLF), valgt for Praktiserende spesialisters landsforening (PSL). 2 perioder
1998: Redaktør av medlemsblad for OLF. til 2001
2000: Leder av Fagutvalget i Praktiserende spesialisters forening (PSL)
2002-2004: Medlem av Dnlf Regionsutvalg Øst
2004-2006: Leder av Dnlf Regionsutvalg Øst

Vitenskapelige publikasjoner

Eneforfatter til to artikler til Tidskrift for Den norske lægeforening
Medforfatter av NIS-rapporten «Evaluering av svangerskapsomsorgen i Norge»
Spesialoppgave for Senter for Helseadministrasjon: «Fremtidig drift og organisering av et sykehus’ intensivavdeling»

 

Eksterne lenker